/ 10 نظر / 17 بازدید
مهدخت

عالی بود یوسف جان ممنون

مریم

خدایا میوه ی ممنوعه ی این زمین خاکی روی کدام درخت در انتظار دندان های حریص من است؟ هوس کرده ام از زمین اخراجم کنی!

مهدخت

ممنون یوسف جان که بهم سر زدی

negin

شاد باشید شعر زیبایی بود آپمممممممممممم

هزاران گنج

حرفهای دلم را انبار میکنم................ این روزها هرچه را انبار کنی گران میشود[گل][گل][گل]

هزاران گنج

خنده های ما در خلال روز های زندگی ، در عبور روزهای کودکی ؛ و در شروع یک بلوغ مخملی گم شدند ... آه زندگی ! زود اعتراف کن ! خنده های ما کجاست ؟ دست و نزد کیست ؟ آه زندگی ... آی زندگی ... زود و زود و زود تند و تند و تند پاسخم بده ... [قلب]