تاوان اشتباه

 

یک خودکار می خری 1000 ولی لاک غلط گیر می خری 1500

تو این زندگی حتی روی کاغذ هم اشتباه کنی برات گرون تموم میشه.پس مواظب

باش.

/ 0 نظر / 28 بازدید