زندگی کوتاه است.

 

 Expectations always hurt .. Life is short .. So love your life

انتظارات همیشه آسیب رسونن...زندگی کوتاه است..پس به زندگی عشق بورز

/ 7 نظر / 18 بازدید
مهدخت

باید خودم را ببرم خانه ! باید ببرم صورتش را بشویم… ببرم دراز بکشد… دلداریش بدهم ، که فکر نکند… بگویم نگران نباش ، میگذرد… باید خودم را ببرم بخوابد… “من” خسته است …!

گوشه دنج

زندگی بدون عشق طولانی و سخت است ولی زندگی با عشق کوتاه و لذت بخش است. حالا به عهده خودت یا کوتاه و زیبا زندگی کن یا طولانی و سخت

نجلا

" آن شرلی" هم نشدیم که ازمون بپرسن: « آنه! تکرار غریبانه ی روزهایت چگونه گذشت؟»

رها راد

خسته که میشوم راهی هست مهرگرم دستانی داغ و نوازش چشمانی پرمهر راه بی پایانی بین مرگ و زندگی راهی طولانیست زندگی ولی مرگ دور نیست مرگ سخت هم نیست مرگ آرزوی من است

مهدخت

تلاش براي زنده کردنِ يک رابطهِ از دست رفته مثل اينه که بخواي يه چاي سردشده رو با ريختن آب جوش گرم کني نه رنگش مثل اول ميشه نه طعمش