جمله زیبا

 

 I  prefer  to  die  than  to  live  without  love

ترجیح میدهم بمیرم تا اینکه بدون عشق زندگی کنم

 

/ 8 نظر / 20 بازدید
گوشه دنج

I prefer to find love until I die

سپید

منم با جمله گوشه دنج موافقترم[نیشخند]

سپید

این کاملا بستگی به تعریفی داره که ما از عشق داریم به نظرتون همه آدمهایی که میگن عاشقن واقعا عاشقن؟

مهدخت

شب با خیالم بازی میکند و از تو شعر میسازد در استمرار نبودت وجودم زبانه میکشد ........ و آسمان از شرم سرخ میشود

گوشه دنج

[لبخند][گل]

گوشه دنج

چه بی تَــ ــفآوِت زِنــ ــ ـدگی میـــ ــــ ــــکنند! آدَمـــ ــــ ـــ ـــهآ... بی آنکه بدآنـــند دَر گــ ــــ ــــوشه ای اَز دُنـــ ــــ ـــیا تــــ ــــ ــمام دُنـــ ـــــ ــــیای کَــ ــــــ ـــسی شُده اَند