قدرت باورها

دانشمندان دانشگاه هاروارد برای بررسی و تعیین میزان قدرت باورها بر کیفیت زندگی انسانها ، آزمایش جالبی و حیرت انگیزی را انجام داده اند.

آنها 80 پیرمرد و 80 پیرزن را انتخاب کردند . شهرکی ساختند به دور از هیاهو، شبیه به چهل سال پیش. در این شهرک غذاهای چهل سال پیش طبخ می شد . نوع خط کلمات روی شیشه مغازه ها ، فرم مبلمان ، آهنگ ها ، فیلم های قدیمی و اخباری که از رادیو و تلویزیون پخش می شد، همه را مطابق چهل سال پیش آماده کردند.

سپس این 160 نفر را از هر نظر مورد آزمایش قرار دادند . رنگ موی سر ، نوع استخوان ، خمیدگی بدن ، لرزش دست ها ، لرزش صدا ، میزان فشار خون و غیره . آنگاه آنان را به داخل شهرک بردند .

پس از گذشت 5 الی 6 ماه ، کم کم خمیدگی پشتشان صاف شد و راست می ایستادند. لرزش دست ها ناخودآگاه از بین رفته بود . لرزش صدا خوب شد. ضربان قلبشان مثل افراد جوان شد، رنگ موهای سرشان کم کم شروع کرد به مشکی شدن و چین و چروکهای دست و صورتشان کم شد و ...

علت چه بود؟؟

خیلی ساده است . آنها چون مطابق با چهل سال پیش زندگی می کردند، باور کرده بودند که چهل سال جوان تر شده اند .

نتیجه:

انسان همانگونه که باور داشته باشد ، میتواند بیندیشد و خلق کند . توانمندی یک انسان را باورهای او تعیین می کند . اصولا تفاوت بین انسانها ، تفاوت میان باورهای آنان است .

به راستی که میتوان گفت : " قانون زندگی ، قانون باورهاست"...

تمام شان و عظمت انسان در باور اوست

                                              پاسکال

/ 0 نظر / 19 بازدید