خدا، دوست همیشگی ما

از خدا پرسیدم: خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟

خدا جواب داد: گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر،با اعتماد زمان حالت را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو.

زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید چطور زندگی کنید،مهم این نیست که قشنگ باشی، قشنگ این است که مهم باشی!حتی برای یک نفر.مهم نیست که شیر باشی یا آهو مهم این است با تمام توان شروع به دویدن کنی.

کوچک باش و عاشق،که عشق میداند آئین بزرگ کردنت را!بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابط خاص تو با کسی.

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن،فرقی نمی کند گودال آب باشی یا دریای بیکران... زلال که باشی،آسمان در توست.

ماندلا

/ 0 نظر / 15 بازدید